Twitter Biodanza Murcia

EN

 

Biodanza de 7 sterke eigenschappen

Het pedagogisch en therapeutisch succes van Biodanza komt voort uit de effecten op de mens als geheel en door zijn existentiële herstellende kracht. Biodanza bestaat uit 7 samenhangende sterke eigenschappen. Elk van hen heeft op zich een transformerend effect:

 

(1) Muziek

 

Biodanza maakt gebruik van muziek als de universele taal die toegankelijk is voor iedereen op elke plaats en tijd. Muziek bereikt direct de emoties zonder eerst de analytische denkfilters te passeren. Iedere toon heeft alles in zich en heeft daarmee een diepte en relaterende kwaliteit die niet met apparatuur te meten is.

 

Bij Biodanza bestuderen we niet zozeer de semantiek, maar leren we te luisteren naar de ziel van de muziek, de emotie, die communiceert met ons onbewuste. Onze luistercapaciteit is veel belangrijker om deze universele taal te begrijpen dan onze cognitieve vermogens.

Biodanza drukt zich uit in de integrerende dans. Beweging is de meest oorspronkelijke en primitieve manier om leven uit te drukken. Alles, tot het kleinste deeltje van het universum is beweging.

 

Bij Biodanza stimuleren we geïntegreerde beweging oftewel dans en beweging waarin we ons oorspronkelijk, heel en compleet voelen. Beweging waarin we ons hele lichaam meenemen. Beweging ontstaat vanuit het gevoel.

(2) Integrerende dans

(3) Vivencia als methodologie

 

Bij Biodanza is vivencia (Spaans voor beleving) een beleving van het hier en nu met grote intensiteit en overgave. Een ervaring welke emotionele, zintuiglijke en inwendige effecten teweegbrengt. In deze beleving spelen we geen rol, het is geen vertoning, maar we zijn God, engel, moeder, baby, geliefde, etc. De dans nodigt ons uit het beste van onszelf tot expressie te laten komen.

 

Vivencia vormt de opening waardoor we kunnen doordringen tot de pure ruimte van het zijn, waar de tijd ophoudt te bestaan. Vivencia maakt transformatie mogelijk zowel op lichamelijk (bijv. weerstand en bloeddoorstroming) als existentieel niveau (groei van affectieve motoriek, zelfvertrouwen, etc.).

De streling is een uiting van affectie. Bij Biodanza is de streling een sterke eigenschap, wanneer deze zich manifesteert als een streling vanuit je hart, je ziel. De streling is een daad van intieme herkenning en waardering van de totale persoon. In de streling ervaren we een evenwicht tussen het verlangen om affectie te geven en te ontvangen. Op een diep niveau bezit de streling de wijsheid van je openen en overgave worden. 

 

"Eenieder die niet gestreeld wordt, begint te sterven": zegt Rolando Toro, de grondlegger van Biodanza. Volgens hem is ervoor zorgen dat alle mensen toegang tot strelingen hebben, van kinderen tot oudere mensen, de enige zinvolle revolutie. 

(4) Streling

 

 

 

(5) Groep

 

 

 

De groep is de poëzie van de menselijke ontmoeting en affectieve verbinding. We voelen dat we deel uitmaken van een familie, een affectief netwerk. De Biodanza groep heeft een heel andere connotatie dan andere groepen. Er wordt niet gepraat en de groep heeft geen structuur van meningen of zogenaamde positieve kritiek.

 

Bij Biodanza zijn we deel van een groep die optimistisch, liefdevol en lachend is. De groep is essentieel in ons transformatieproces aangezien het nieuwe vormen van communicatie en een gevoelsverbinding tot stand brengt. De groep vormt de voedingsbodem voor hergeboorte, waarin elke deelnemer affectieve geborgenheid vindt en waarin het mogelijk wordt te transformeren.

De trance bij Biodanza is integratief: de gewaarwording van lichamelijke grenzen, angst en waakzaamheid verdwijnt. We voelen ons herboren, ervaren een diepe harmonie waarin onze perceptie en bewustzijn toenemen. Biodanza werkt met regressieve trance die ons leidt naar onze oorsprong en heelt wat pijnlijk is geweest in het begin van ons leven.

 

Ook heeft trance organisch herstel en vernieuwing op cellulair niveau tot gevolg. Door Biodanza wordt je dus jonger, omdat zachte regressie onderdeel is van elke Biodanza sessie. De regressie in Biodanza geeft een vivencia van opnieuw geboren worden in een affectief nest, een veilige en liefdevolle omgeving.

(6) Trance

 

 

 

(7) Verruimd bewustzijn

 

Biodanza heeft dans en beweging ontwikkelt, waarbij we op organische wijze een diepere verbinding met de mensheid en het universum aangaan in een staat van verruimd bewustzijn. Hierdoor groeien we in onze perceptie van het essentiële. We groeien in onze verwondering te leven, in oneindige liefde, vertrouwen, begrip en compassie.

 

In oefeningen versterken we onze natuurlijke capaciteit om ons te verbinden met alles wat leeft. Vanuit de essentie in onszelf lossen we ons bewustzijn op in de 'baarmoeder' van het universum. De plek die ons helpt de diepte van de ander, van het leven te zien, te begrijpen en lief te hebben.

   

Biodanza is een systeem dat evolueert. We praten nu over de identiteit van de docent-e als de achtste eigenschap.

 

Video R. Toro